01.06. Pravna klinika: Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Medium naslovna

24.04. Pravna klinika: Sindikalno udruživanje

Medium naslovna

05.04. Pravna klinika: Noćni rad i zdravlje radnika

Medium naslovna

30.03. Pravna klinika: Pravo na štrajk

Medium naslovna

22.02. Pravna klinika: Ugovor o djelu

Medium naslovna

25.01. Pravna klinika: Tužba u građanskom postupku

Medium naslovna

21.09. Pravna klinika: Direktiva EU 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u EU

Medium naslovna

07.09. Pravna klinika: Prava za vrijeme nezaposlenosti

Medium naslovna

19.08. Pravna klinika: Specifična zdravstvena zaštita radnika

Medium naslovna

29.07. Pravna klinika: Priprema za zapošljavanje

Medium pk naslovna

29.06. Pravna klinika: Diskriminacija na područjima zapošljavanja i rada

Medium naslovna

19.05. Pravna klinika: Ugovor o najmu stana

Medium naslovna

26.04. Pravna klinika: Obveze poslodavca u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom i mjestima rada

Medium naslovna

14.04. Pravna klinika: Rodiljne i roditeljske potpore

Medium naslovna

30.03. Pravna klinika: Osposobljavanje za rad na siguran način

Medium pk

15.03. Pravna klinika: Stres na radu ili u vezi s radom

Medium stres

24.02. Pravna klinika: Rad po učinku u određenom vremenu

Medium checklist business workplace notebook list check 1449503 pxhere.com

09.02. Pravna klinika: Prava radnika s invaliditetom

Medium pngkit handicapped png 3886863

28.01. Pravna klinika: Prijava poslodavca Inspekciji rada

Medium audit report verification magnifier auditor financial 1452813 pxhere.com

20.01. Pravna klinika: Prekršaji poslodavaca

Medium angry boss employee fired dismissed layoff 1639813 pxhere.com