30.01. Pravna klinika: Što je to ugovor o autorskom djelu

Medium large naslovna

24.01. Pravna klinika: rad na crno

Medium snimka zaslona 2024 01 24 142838

20.01. Pravna klinika: Dodatni rad

Medium snimka zaslona 2024 01 16 155835

10.01. Pravna klinika: Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Medium snimka zaslona 2024 01 09 145454

27.12. Pravna klinika: Rad putem digitalnih radnih platformi

Medium snimka zaslona 2023 12 27 160613

05.12. Aktivna politika zapošljavanja – mjera oslobođenja od doprinosa za prvo zaposlenje mladih

Medium snimka zaslona 2023 12 05 184835

27.10. Pravna klinka: Pravilnik o rodnom nasilju i mobbingu

Medium snimka zaslona 2023 10 25 132213

25.09. Pravna klinika: Rad na izdvojenom mjestu i rad na daljinu

Medium naslovna

30.08. Pravna klinika: Kolektivni ugovori

Medium naslovna

18.08. Pravna klinka: Kako voditi evidenciju radnog vremena?

Medium naslovna

07.08. Pravna klinika: Sezonski radnici i njihova prava

Medium naslovna

02.08. Pravna klinika: Zapošljavanje stranaca

Medium naslovna

24.07. Pravna klinika: Zaštita osobnih podataka i privatnosti radnika

Medium naslovna

29.06. Pravna klinika: Jednakost plaća

Medium naslovna

01.06. Pravna klinika: Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Medium naslovna

24.04. Pravna klinika: Sindikalno udruživanje

Medium naslovna

05.04. Pravna klinika: Noćni rad i zdravlje radnika

Medium naslovna

30.03. Pravna klinika: Pravo na štrajk

Medium naslovna

22.02. Pravna klinika: Ugovor o djelu

Medium naslovna

25.01. Pravna klinika: Tužba u građanskom postupku

Medium naslovna