Medium naslovna

05.09. “Working in Europe”: zaduživanjem do eksploatacije

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

29.08. Život na asfaltu

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium large naslovna

27.08. RADnička STIHija: Planiranje vremena i njegovatelji s ceste

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

25.08. Kabotaža doprinosi platformizaciji autobusnog prijevoza

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

23.08. Vrtići se oslanjaju na entuzijazam odgojitelja – ali dokle?

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

21.08. Početnica za antisindikalno djelovanje – 2. dio

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

16.08. SLAPP tužbe – zlouporaba prava na zaštitu prava

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

14.08. Početnica za antisindikalno djelovanje – 1. dio

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

11.08. Kako je raditi u bolesnom zdravstvu? Povećanje plaća stavilo je fasadu na zgradu klimavih temelja

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna iz radni%c4%8dke %c5%a1tampe

09.08. Iz radničke štampe: godina 01, broj 05

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

04.08. “Grinding at work”: rad ne prestaje na kraju radnog vremena nego kad je posao završen

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna groblja

28.07. Gradska groblja: Smrt je dio svakog života, a nekima i svakodnevnog rada

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

26.07. Menadžerski ugovori u turizmu pokušaj su izbjegavanja Zakona o radu

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

23.07. RADnička STIHija: Spas nedjelje, spas mora

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

21.07. Radnice šibenske Revije: Svi su tražili našu robu, svuda je pisalo veliko crveno R

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

19.07. Snovi o (ne)radu i druge virtualne utopije

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

17.07. Arhitekti: glorificiranje iscrpljujućeg rada bez kraja i konca

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

12.07. Recenzija kupca: Od mene se traži da svoju neizbježnu frustraciju usmjerim na nekoga koga tvrtka također iskorištava

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna

07.07. Tržnice Zagreb: “Ja čistim ovaj plac, a sebi na njemu ništa ne mogu priuštiti”

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000
Medium naslovna iz radni%c4%8dke %c5%a1tampe

06.07. Iz radničke štampe: godina 01, broj 04

  “U Hrvatsku sam došla 2019. godine, preko filipinske agencije, s radnom vizom. Sve je napravljeno legalno. Naknada koju sam platila agenciji iznosila je samo 450 eura, to je bilo jednako iznosu moje mjesečne plaće. Ali zadnje tri godine čula sam različite priče od Filipinaca, potrošili su 3.000 do 5.000